0.5/1 คือ

0.5/1 คือ{เวอร์ชั่น PC อย่างเป็นทางการ}🎖️61 รางวัล มีเวลาจำกัด เฉพาะ 61 อันดับแรกเท่านั้น- 2022-01

0.5/1 คือ{เวอร์ชั่น PC อย่างเป็นทางการ}🎖...